RESURSER

Den här sidan samlar alla olika dokument och kartor till alla olika spel på ett lättillgängligt ställe. Listan är ordnad alfabetiskt efter spel och sen kampanj.
SLP-listor uppdateras vanligen efter varje spelomg�ng.


TILLG�NGLIGA DOKUMENT:

Advanced Dungeons & Dragons (inkluderande nya Dungeons & Dragons)

Dragonlance II; DragonLens Chronicles:
SLP-lista.

Dragonlance Mini-Campaign; Elven Artifacts:
DragonlanceSLP-lista

Eberron Oneshot:
EberronSLP-lista

Forgotten Realms I; Waking the Beast:
Kr�nika.

Forgotten Realms V; Blood of My Blood Campaign:
Karta.

Forgotten Realms VII; Dragons of the Realms:
Forgotten-RealmsSLP-lista

Ghostwalk; Life After Deaths:
GhostwalkSLP-lista

Greyhawk I; Demons, Demons everywhere
SLP-lista.
Karta �ver Fals gruvor.

GreyScape; The Madness Starts Now Campaign:
SLP-lista. (Samma som f�r Greyhawk I.)

Gnipokne Campaign - One Big Bad-Ass Dungeon
Stridshandlingslistan. (dok)
SLP-lista.
Regelhj�lpnoter.

Nabourne:
SLP-lista.
Nabournekarta i f�rg.
Karta �ver Det f�rsta testets grotta.

Spelljammer Campaign:
SLP-lista.

Feorien:
Spelarhandbok 1. (pdf)
Spelarhandbok 2. (pdf)

Champions of the Eternities:
Spelarhandbok (pdf)
Mellanspel 1 (pdf)


Alternity - Star*Drive:
Spelarguide. (pdf)

Aliens:
Regelhj�lpnoter. (dok)
SLP-lista.

Castle Falkenstein:
SLP-papper 1.
SLP-papper 2.
SLP-papper 3.

Dark Conspiracy:
Spelarguide. (pdf)

Dungeons & Dragons:

Werld 101; The Letters Saga:
SLP-lista.

Gamma World:

Alpha to Omega Campaign:
SLP-lista.
Regelhj�lppapper.

Shadowrun:
Spelarguide 1. (pdf, uppdaterad i december 2020)

Star Trek:
Informationsh�fte.

Star Wars: (Julle)

DarkStryder Campaign:
SLP-lista.

TORG:
Spelarguide1. (pdf)

TWILIGHT 2028:
Spelarguide. (pdf)

Vampire:

Dreamworld campaign:
SLP-lista.
Regelhj�lpnoter. (dok)
Lexikon. (dok)
Disciplinf�rklaringar. (dok)
Extra f�rdighetspapper. (dok)All related Trademarks are � 2017 their respective companies.